facebook

Майсторски класове

  


Майсторските класове са интерактивен начин за обучение, който дава възможност на студентите да черпят от опита на преподаватели-практици, да усъвършенстват образованието и изпълнителската си техника, да почувстват връзката между постоянното учене и голямата сцена. Майсторските класове предлагат работа в екип между участващи от различни страни и култури, изграждащ представите за съвместност, но и за конкурентна среда. Майсторските класове са обект на мащабно медийно отразяване, съпроводени са с различни съпътстващи събития и изяви.

Майсторските класове на НБУ се провеждат със съдействитето на множество външни партньори.

 

За контакти:

Административен мениджър: д-р Мартин Стоянов
тел.:  02/8110472, в.24111
e-mail: mstoyanov@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 411
 

 ВДЪХНОВЕНИЕТО КАБАИВАНСКА | OFFICIAL TRAILER